Monthly Archiv: фебруар, 2015

Радови на уређењу каналске мреже М.З. Дупљаја

Новембра месеца су вршени радови на уклањању биљне вегетације, измуљењу канала, разастирању измуљеног материјала и равнању стаза.

Kanal "I" stacionaža 0+900

Kanal "I" stacionaža 0+565