Контакт

Тел: 013/853-261

Факс: 013/853-271

Адреса: 1. Октобра 83, 26340 Бела Црква

e-mail: uscedoo@gmail.com

Матични број: 08674078

Рег. број: 20908674078

ПИБ: 100864413

ПДВ: 065049949

Шифра делатности: 4291 – Изградња хидротехничких објеката

 

 

Лице одређено за заштиту података о личности је Гордана Запивоварски,

контакт тел: 0694030044,

e-mail: gzapivovarski@gmail.com