Category Archives: Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности – бочна кранска косилица монтажа на трактор МФ 5365 ЈН бр. 2/2015

ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ УШЋЕ “ Д.О.О.
Улица : 1. Октобар број 83, 26340 Бела Црква
ПИБ : 100864413
МБ : 08674078
Телефон : 013/853-261 ; 853-271
Маил адреса : usce@hemo.net

Расписује јавну набавку мале вредности – бочна кранска косилица монтажа на трактор МФ 5365 ЈН бр. 2/2015.
Конкурсну документацију можете преузети на Порталу јавних набавки или кликом на линк:
Konkursna za JN 2

PozivZaPodnosenjePonude