ЈАВНА НАБАВКА – НОШЕНА КОСАЧИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности Ношена косачица ЈН бр. 3/2015. Линк за преузимање:

PozivZaPodnosenjePonude

Ношена косачица конкурсна док.

Обавештење о закљученом уговору:
“ МИС СИСТЕМ д.о.о.“